fbpx
S4GA - Helipad and Airport Lighting Company
ajax loader

Projekty UE

S4GA financing European Union

Solutions4GA sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja projektu na rynku kenijskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „polskie mosty technologiczne”

Celem projektu jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej Solutions4GA sp. z o.o. na rynku kenijskim.
W ramach projektu wybrano działania:

  • Uczestnictwo w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych, etc. Targi branżowe, konferencje dot. branży lotniczej
  • Działania promocyjno-informacyjne
  • Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych
  • Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych
  • Doradztwo związane z przygotowaniem Solutions4GA sp. z o.o. do certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym.

Wydatki kwalifikowalne: 120.000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200.000 PLN (w tym wartość wsparcia o charakterze gotówkowym: 120.000 PLN)